Kontakt

Sídlo spoločnosti: 

Tomáš Golis Galéria Antik Golis

Pribinova 1301/2
02201 Čadca 
Tel. kontakt:
Orange.: +421 905 694 188
Email:       info@estarozitnosti.eu 
 

IČO: 46 325 115      
DIČ: 1082136682 

 

Číslo účtu:
Slovenska sporiteľna 0314217624/0900
IBAN: SK220900 000 000 0314217624
BIC:    GIBASKBX 

Napíšte nám:

- Nezískali ste dostatočné informácie?
- Máte otázky týkajúce sa produktov ?

Neváhajte nás kontaktovať.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1; E-mail: za @ soi.sk