Beneš Vincenc (1883-1979)


Beneš Vincenc V.Lišice,+1979 Praha.Umprum a akademia Praha,Paríž,Drážďany,Berlín.

Spoluzakladateľ svetoznámej skupiny "Osma".Patril k radikálnej českej avantgarde.

Jeho tvorba krajín,figúr a zátiší se ustálila v tridsiatych rokoch.Účastnil sa na množstve výstav po celom svete.


Naposledy obnovené: 16, Pondelok september 2019 03:57