Andrej Andrejevič Kocka (1911-1987)


Dátum narodenia: 23.5.1911
Miesto narodenia: Užhorod (Ukrajina)

Andrej Andrejevič Kocka sa narodil 23. mája 1911 v Užhorode, v Zakarpatskej oblasti. Výtvarné vzdelanie získal na Užhorodskej škole maľovania u J. Bokšaya a V. Erdélyiho, u ktorých študoval v rokoch 1927 - 1931. V roku 1942 absolvoval akadémiu výtvarného umenia v Ríme (prof. Ferracia). Pre jeho tvorbu je príznačný farebný kolorit užhorodskej školy. Bol členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny od roku 1946. Zaslúžilý umelec Ukrajiny od roku 1971 a Ľudový maliar Ukrajiny od roku 1982. Zomrel v roku 1987 v Užhorode.
Literatúra: Мистецтво Закарпаття. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 124.


Naposledy obnovené: 16, Pondelok september 2019 03:59